Looptijd lijfrente korter dan vijf jaar verhindert giftenaftrek niet

Maandag 14 mei 2007

Naast de aftrek van eenmalige giften aan daarvoor kwalificerende instelling kent de wet op de inkomstenbelasting de mogelijkheid van giftenaftrek in de vorm van lijfrenten aan een dergelijke instelling. Voordeel van deze vorm van aftrek is dat er geen drempel geldt voor de aftrekbaarheid en dat de aftrek niet aan een maximum is gebonden. Als voorwaarde wordt gesteld, dat tenminste vijf jaren een u

Naast de aftrek van eenmalige giften aan daarvoor kwalificerende instelling kent de wet op de inkomstenbelasting de mogelijkheid van giftenaftrek in de vorm van lijfrenten aan een dergelijke instelling. Voordeel van deze vorm van aftrek is dat er geen drempel geldt voor de aftrekbaarheid en dat de aftrek niet aan een maximum is gebonden. Als voorwaarde wordt gesteld, dat tenminste vijf jaren een uitkering wordt gedaan. Die voorwaarde houdt niet in, dat de looptijd van de lijfrente vijf jaar moet bedragen, maar dat in vijf verschillende kalenderjaren een uitkering moet worden gedaan, aldus Hof Amsterdam.

Bron: Hof Amsterdam