Rekentool vermogen

Heeft u ook een laag rendement op uw vermogen? Met ingang van 2017 is de belastingheffing voor hogere vermogens toegenomen. De hoogte van de belastingheffing stijgt naarmate het vermogen toeneemt. Wellicht dat een spaargeld-BV voor u interessant is. Door uw spaargeld in te brengen in de B.V. wordt, afhankelijk van het ingebrachte vermogen, de belastingheffing verminderd. Vul uw gegevens in de rekentool in en kijk of de gewenste inbreng van uw vermogen in een B.V. belastingvoordeel voor u oplevert.


Uw gegevens

Uw situatie